Επεμβάσεις πυρασφάλειας σε καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος στη Θεσσαλονίκη