Reconstrucţia zonei biologice de ape uzate din centrul comercial Macedonia