Responsabilitatea Socială a Societăţii

Responsabilitatea Socială a Societăţii este baza culturii Societăţii B&K Techniki. Cu toate acestea, obiectivul companiei este să stabilească și să implementeze linii directoare care să asigure buna desfășurare a companiei, întotdeauna într-un context de respect față de ființele umane, de societate și de mediu. Prin urmare, Societatea B&K Techniki urmărește un set de acțiuni care vizează maximizarea satisfacției resurselor sale umane, precum și a partenerilor și furnizorilor săi externi, adoptând totodată un set de practici menite să îmbunătățească asistenţa socială și protecția mediului înconjurător.

Societatea B&K Techniki, are ca scop principal asigurarea un mediu de muncă sănătos, are grijă de adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de muncă, protejând în același timp drepturile omului. În plus, conducerea companiei este implicată activ în procese care îmbunătățesc și asigură un climat de lucru în echipă, cooperare și încredere între angajați.

Responsabilitatea socială corporativă este angajamentul Societăţii B&K Techniki pentru o atitudine responsabilă față de parteneri, clienți și societate în general, deoarece, pe lângă toate cele de mai sus, se concentrează semnificativ pe protecția mediului înconjurător care ne preocupă pe toți. Compania încearcă să obțină și să implementeze ghiduri și proceduri speciale de mediu pentru a contribui la o dezvoltare durabilă.