Responsabilitatea faţă de mediu

Societatea B&K Techniki își propune să protejeze mediul natural, căutând să obțină și să implementeze orientări și proceduri speciale de mediu pentru a contribui la o dezvoltare durabilă. Compania menține o strategie de prevenire a protecției mediului și, prin urmare, a dezvoltat o politică corporativă clară de mediu, care este guvernată de următoarele principii.

În principal Societatea B&K Techniki respectă cadrul legal relevant privind protecția mediului în general. De asemenea, compania își mobilizează partenerii să se implice în programe de acțiune pentru a dobândi Educația faţă de mediu relevantă și, prin urmare, să urmărească obiective similare de mediu. Unul dintre aceste obiective, atât pentru compania în ansamblu, cât și pentru partenerii săi individual, este îmbunătățirea comportamentului de mediu, în special în problemele legate de prevenirea poluării mediului și de gestionarea situațiilor de urgență.

Compania adoptă practici pentru reducerea deșeurilor, atât din punct de vedere al cantității, cât și al nivelului de risc, şi în același timp, urmărește manipularea în condiții de siguranță, precum și eliminarea deșeurilor periculoase. Mai mult, Societatea B&K Techniki încearcă să economisească resursele naturale prin reutilizarea și reciclarea materialelor.

În plus, obiectivul companiei este de a dezvolta conștientizarea personalului său cu privire la ecologie, prin informațiile sale constante referitoare la performanțele de mediu și comportamentele companiei. În acest fel, practicile de mediu sunt mai ușor percepute și înțelese de personalul firmei și, prin urmare, sunt aplicate mai eficient la fiecare proiect.