Διοίκηση

Ο πυρήνας της Β&Κ Τεχνικής είναι ο Αντώνης Βασιλείου και ο Ανδρέας Κώτσης. Πρόκειται για δύο μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των κατασκευών, γεγονός που αποδεικνύεται και από την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΚ.

Δύο ανεξάρτητες και διαφορετικές προσωπικότητες συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν για ένα κοινό όραμα, τη δημιουργία και την ανάπτυξη της Β&Κ Τεχνικής, μία εταιρία που αποσκοπεί στη συνέπεια, την ποιότητα και την αισθητική, πάντοτε σεβόμενη τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Εντούτοις η χρόνια αφοσίωση και δέσμευσή τους σε αυτό το όραμα, έφεραν την εταιρία στη σημερινή της μορφή, την καταξιωμένη της μορφή.