Πιστοποιήσεις

Η Β&Κ Τεχνική εστιάζει σημαντικά στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας τόσο των παραγόμενων προϊόντων όσο και υπηρεσιών της. Η εταιρία, φέροντας ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, εφαρμόζει υψηλά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα:

  • ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
  • ΕΛΟΤ EN ISO 39001:2012
  • ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
  • ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007

Η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Προτύπων.