Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Β&Κ Τεχνική δείχνει απόλυτο σεβασμό απέναντι στα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των συνεργατών της. Η εταιρία μας διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθ’όλη τη διάρκεια της επαφής μας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Η εταιρία μας φροντίζει από τη συλλογή έως και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, να ακολουθεί το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το λοιπό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, φροντίζουμε να διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα του συνόλου των δεδομένων που υφίσταντο επεξεργασία.

Η εταιρία ενδέχεται να τροποποιήσει μονομερώς και οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτή την Πολιτική, έτσι ώστε να αντανακλά στις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές και πρακτικές μας. Ως εκ τούτου, συνίσταται να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ενημερώνεστε για την Πολιτική Απορρήτου.