Ποιοι είμαστε

Χτίζουμε-αναβαθμίζουμε-ανακαινίζουμε…και αυτό από το 2004. Η B&K Τεχνική ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, η δραστηριότητά της φαίνεται να ξεπέρασε πολύ σύντομα την τοπική κοινότητα, ακόμα και τα εθνικά σύνορα, καθώς δραστηριοποιείται έντονα σε Βουλγαρία και Ρουμανία με μεγάλη επιτυχία.

Η γρήγορη εξέλιξη της εταιρίας φαίνεται και από την ταχεία εναλλαγή των μορφών της καθ’όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της, καθώς από δύο ατομικές επιχειρήσεις ανήλθε σε ομόρρυθμη εταιρία και κατόπιν, σε ανώνυμη εταιρία που είναι και η σημερινή της μορφή. Το 2008 η εταιρία μεταφέρθηκε στα ιδιόκτητα γραφεία της, επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη 32.

Σήμερα, η Β&Κ Τεχνική μετρά πολλά έργα, δημόσια και ιδιωτικά παντός τύπου (επαγγελματικοί χώροι, βιομηχανικοί χώροι, κατοικίες κ.ά.).

Τι κάνουμε

H Β&Κ Τεχνική υποστηρίζει όλη την πορεία του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Η εταιρία είναι αρμόδια από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την διεκπεραίωση, την έκδοση άδειας, την διακόσμηση και τον εξοπλισμό του έργου, μέχρι και τη διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση των εν δυνάμει και εν ενεργεία πελατών μας.

Η εταιρεία είναι κάτοχος του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ, το οποίο παρέχει Άδεια Κατασκευής οδικών, κτιριακών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών-ενεργειακών κατασκευών και Άδεια Κατασκευής Κατηγορίας Α1 που αφορά τα λιμενικά έργα.