Φωτισμός: Νέα Δεδομένα

Ο φωτισμός σήμερα αποκτά μία νέα έννοια στον χώρο. Πλέον, η ύπαρξη φωτισμού περιβάλλεται από μία περισσότερο ποιοτική, δημιουργική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση πιο ισορροπημένων οπτικά περιβαλλόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτά τα περιβάλλοντα αποκτούν περισσότερο δυναμισμό και ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη θετική επίδραση τόσο στην επίδοση όσο και την ευεξία των εργαζομένων. Continue reading “Φωτισμός: Νέα Δεδομένα”

Βιοκλιματικά Σπίτια

Τα βιοκλιματικά σπίτια είναι ενεργειακώς αυτόνομα σπίτια, τα οποία έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης, καθώς αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον (ήλιος-αέρας-υπέδαφος-νέα υλικά). Έτσι, διάφορες λειτουργίες, όπως είναι η θέρμανση, η ψύξη, ο εξαερισμός, ο δροσισμός, ο φωτισμός (κλπ), λαμβάνουν χώρα σε αυτό το σπίτι δίχως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Continue reading “Βιοκλιματικά Σπίτια”