Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics, στο εμπορικό κέντρο Mall of Plovdiv στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας

Περιγραφή έργου

Πελάτης : Mac Cosmetics, 
Τοποθεσία : Φιλιππούπολη, Βουλγαρία

Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics στο εμπορικό κέντρο Mall of Plovdiv.