Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mothercare στη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου

Πελάτης:   Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Α.Ε.
Τοποθεσία:   Βενιζέλου 3, στη Θεσσαλονίκη
Έτος:   2008

Κατασκευή εμπορικού καταστήματος mothercare ιδιοκτησίας Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Α.Ε. στην οδό Βενιζέλου 3, στη Θεσσαλονίκη