Ανακαίνιση εμπορικού καταστήματος Super Market, AB Βασιλόπουλος Α.Ε. στην Άρτα