Ανακατασκευή – Ανακαίνιση, μελέτη και σχεδίαση, ιδιωτικού διαμερίσματος, στην Θεσσαλονίκη