Δημόσιο Έργο, ανακατασκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων σε δέκα σχολικά κτίρια του δημοτικού διαμερίσματος Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Έργου

Τύπος: Ανακατασκευή, Η/Μ εγκατάσταση
Πελάτης: Δημόσιο Έργο
Περιοχή:   Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης
Έτος υλοποίησης:   2014

Ανακατασκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων σε δέκα σχολικά κτίρια του δημοτικού διαμερίσματος Θεσσαλονίκης