Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προστασία πρανών με χρήση συρματοκιβωτίων στο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κέρκυρα

Περιγραφή έργου

 
Πελάτης: ΑΒ Βασιλόπουλος

Τοποθεσία: Κέρκυρα