Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics, της εταιρίας Sarantis SA στο εμπορικό κέντρο Baneasa, στο Βουκουρέστι Ρουμανίας

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Mac Cosmetics, Sarantis SA
Τοποθεσία:  Βουκουρέστι, Ρουμανία

Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics στο εμπορικό κέντρο Baneasa.