Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics, της εταιρίας Sarantis SA στο εμπορικό κέντρο Festival Shopping Center, στο Sibiu Ρουμανίας

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Mac Cosmetics, Sarantis SA
Τοποθεσία: Sibiu, Ρουμανία

Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics στο εμπορικό κέντρο Festival Shopping Center.