Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics, της εταιρίας Sarantis SA στο εμπορικό κέντρο Plaza, στο Plovdiv Βουλγαρίας

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Mac Cosmetics, Sarantis SA
Τοποθεσία:  Plovdiv, Βουλγαρία

Κατασκευή εμπορικού καταστήματος Mac Cosmetics στο εμπορικό κέντρο Plaza.