Κατασκευή έξι ιδιωτικών θερμάνσεων στο συγκρότημα οικοδομών Αναξίμανδρου 80-82 στην Χαριλάου Θεσσαλονίκης