Κατασκευή Γραφειακών χώρων & εξυπηρέτησης κοινου, της εταιρίας παρόχου ρεύματος ΗΡΩΝ Α.Ε. της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, στην Θεσσαλονίκη