Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, χώρου υδάτινης ευεξίας, Marinis SPA, στην Καβάλα