Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση εμπορικού καταστήματος ένδυσης, ΕΧΕ, στη Θεσσαλονίκη