Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση εμπορικού καταστήματος ένδυσης, On Line, στη Θεσσαλονίκη