Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση εμπορικού καταστήματος ένδυσης, Sarah Lawrence, στο εμπορικό κέντρο The Mall στην Αθήνα