Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, γραφειακού χώρου, Διαιτολόγος, στην Θεσσαλονίκη