Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, γραφειακού δικηγορικού χώρου στη Θεσσαλονίκη