Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, καταστήματος Cafe-bar, Beau, στο Λουτράκι Αττικής