Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση καταστήματος Cafe-bar, Tsereboulo στην Θεσσαλονίκη