Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, καταστήματος Cafe-Bar, Vega στο Κιλκίς