Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, Λογιστικού γραφείου, στην Θεσσαλονίκη