Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, Σχολής χορού, στην Θεσσαλονίκη