Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση Τριώροφης Οικοδομής στην Πυλαία