Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, Τριώροφου Συγκροτήματος Κατοικιών με υπόγειο parking, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης