Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, υγειονομικού χώρου εστίασης, Γυροπωλείο 157, στην Χαριλάου Θεσσαλονίκης