Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση υγειονομικού χώρου εστίασης, Porto Gyro, στη Θεσσαλονίκη