Κατασκευή, μελέτη και σχεδίαση, υγειονομικού καταστήματος Sports cafe-bar, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης