Κατασκευή τραπεζικού καταστήματος, Εθνική Τράπεζα, στην οδό Αντιστάσεως στην Θεσσαλονίκη