Κατασκευή τραπεζικού καταστήματος, Εθνική Τράπεζα, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας στην Θεσσαλονίκη